Usługi dodatkowe

Magazyn oferuje także dodatkowe usługi informacyjno – doradcze, związane z przechowywanymi winami Klientów oraz usługi realizowane u Klienta. Ich ceny są podane w cenniku

  • raport stanów magazynowych Klienta wysyłany w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania takiego polecenia (nie wcześniej niż 7 dni roboczych po przyjęciu nowych win do Magazynu)
  • raport z analizami cen kupna i sprzedaży wskazanych przez Klienta win
  • transport win Klienta do Magazynu
  • organizacja komentowanych prezentacji win i regionów winiarskich
  • wykonywanie profesjonalnych instalacji chłodniczych, dedykowanych poziomowi chłodni prowiantowych
  • wykonywanie instalacji klimatyzacyjnej z funkcją chłodniczą
  • wykonywanie instalacji nawilżania
  • konsultacje techniczne z zakresu technologii przechowywania wina i wymagań dla struktury budowlanej i instalacyjnej niezbędnej do spełnienia tych warunków
  • ekspertyzy w zakresie parametrów przechowywania