Drgania i światło

Drgania i naturalne bądź sztuczne światło powodują niekorzystne przyśpieszenie procesu dojrzewania. Podobnie jak w przypadku zbyt wysokiej temperatury, mogą one doprowadzić do przedwczesnego zestarzenia się wina i zaburzenia jego równowagi smakowo – zapachowej. Zjawiska te są szczególnie groźne, gdy występują w sposób ciągły. Wyjątkowo mocno zaburzają one stabilność procesu dojrzewania i osiągania równowagi przez wino.