Kontakt

SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Magazyn SARWINE
ul. Chodakowska 53/57
03-816 Warszawa
Polska

biuro@sarwine.pl
tel. 609 355 321

Dane rejestrowe

SARWINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Leszczynowa 16
05-802 Pruszków

Kapitał zakładowy: 250.000,00 zł
NIP 5342428465
REGON 141976720
KRS 0000335098

Sekretariat

tel. (+48) 781 355 325
fax (+48) 222 072 924

biuro@sarpw.pl