Proweniencja – klucz do podniesienia wartości wina

Historia wina powinna być udokumentowana od momentu jego powstania, aż do chwili jego zakupu przez indywidualnego klienta. Od tego w jakich warunkach przechodziło ono całą tą drogę, zależy po części jego rynkowa wartość. Odpowiedzialność za jakość wina spoczywa na pośrednikach, im jest ich mniej, tym mniejsze jest zagrożenie niestabilnymi i groźnymi czynnikami. Ostatecznie to obowiązkiem właściciela  jest zapewnienie winu prawidłowego miejsca dojrzewania. W przypadku chęci odsprzedania swoich zbiorów, kolekcjoner powinien potrafić udokumentować warunki ich przechowywania. W krajach z długimi tradycjami obrotu winem, oficjalne dokumenty, usługi monitorowania transportu oraz świadectwa przechowywania w specjalistycznych magazynach, są tak samo ważne jak ocena butelki, korka i poziomu wina, dokonana przez ekspertów w domach aukcyjnych.