Przyjmowanie i wydawanie

Chcąc powierzyć nam na przechowanie swoje zbiory, osoby zainteresowane powinny skontaktować się z nami drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wymagane jest by przedstawiły nam listę win, z podaniem ich nazw, rocznika oraz ilości. Wszelkie przekazane dane są chronione ścisłą klauzulą tajności, zgodnie z naszą polityką prywatności. Po umówieniu dogodnego terminu spotkania z naszym pracownikiem, należy dostarczyć zbiory do Magazynu, gdzie nasi pracownicy lokują je zgodnie ze wybraną opcją przechowywania. W zależności od wyboru wina można przechowywać w naszym Magazynie na regałach lub wentylowanych szafach pancernych. Szafy posiadają własne zamki, do których klucz wydawany jest Klientom.

O decyzji o wyprowadzeniu całości albo części swoich zbiorów, Klient powinien powiadomić Magazyn drogą elektroniczną lub telefoniczną. Po umówieniu spotkania z naszym pracownikiem, Klient odbiera z magazynu ustaloną liczbę butelek. W przypadku zaawansowanych opcji przechowywania, Klient w asyście naszego pracownika osobiście otwiera szafę pancerną gdzie znajdują się jego zbiory. W przypadku usuwania całości zbioru z Magazynu i rezygnacji z usług Magazynu, Klient korzystający z zaawansowanych opcji przechowywania przekazuje klucze do nich naszemu pracownikowi.