Pierwsze takie świadectwo w Polsce

SARWINE, po pierwszym roku swojej działalności, oferuje swoim Klientom pierwsze oficjalne świadectwo profesjonalnego przechowywania wina w Polsce. Dla win, które będą przechowywane w Magazynie minimum przez okres 12 miesięcy, będzie stanowiło ono dowód, brany pod uwagę w przypadku dalszego obrotu danym winem na rynku. Świadectwo jest wydawane Klientom zainteresowanym posiadaniem takiego dokumentu. Zawarte są w nim wszystkie dane wina wraz z liczbą butelek, nazwą naszego Magazynu oraz długością przechowywania.