Usługa katalogowania – porządek w kolekcji

Przyjmowane do Magazynu zbiory są katalogowane. Pozwala to na zachowanie pełnej kontroli nad zasobami win Klientów. Uaktualnienia dokonywane są natychmiast po operacjach przyjęcia i wydania. Klienci drogą elektroniczną otrzymują od nas roczne raporty dotyczące ich zbiorów przechowywanych w Magazynie.

Wszelkie te dane są chronione ścisłą klauzulą tajności, zgodnie z naszą polityką prywatności.