Contact

SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Storehouse SARWINE
ul. Chodakowska 53/57 p.25
03-816 Warsaw
Poland

biuro@sarwine.pl

Registration data

SARWINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Registered with the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw,
XIV Commercial Department of the National Court Register.

ul. Leszczynowa 16
05-802 Pruszków

Equity capital: 250.000,00 PLN
NIP (Taxpayer ID no.) 5342428465
REGON (Business ID no.) 141976720
KRS (National Court Register) 0000335098

Office

tel. (+48) 781 355 325
fax (+48) 222 072 924

biuro@sarpw.pl